A L O J A P R O

CarregantConeix el fons d'ajudes Next Generation

Digitalització i innovació

¿Què és el programa Kit Digital?

El programa Kit Digital és un programa de subvencions finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU, l’objectiu dels quals és aconseguir la digitalització de Pimes i autònoms. Està dotat de 3.067 milions d’euros i està emmarcat en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l’agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025.

Gràcies a aquestes ajudes la teva empresa podrà ser més competitiva i avançar en la seva transformació digital.

Descobreix què és el programa Kit Digital

És un programa d’ajudes que posa a disposició el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital l’objectiu de la qual és finançar els costos de transformació digital de les petites i mitjanes empreses en tot el territori nacional.

Assabenta’t de tots els requisits

Els requisits necessaris perquè les Pimes i autònoms puguin sol·licitar l’ajuda de Kit Digital són ser una petita empresa, microempresa o autònom, i complir els límits financers i efectius que defineixen les categories d’empreses, entre altres.

Com sol·licito el bono digital?

El primer pas que les Pimes i autònoms han de realitzar per a accedir al programa és registrar-se en la pàgina web de Acelera Pime com a Pime o com a autònom, i fer un test de diagnòstic digital on s’avaluarà la maduresa digital de l’empresa.

Quines solucions digitals puc triar?

El bono digital compta amb una quantia econòmica per a triar entre una o diverses solucions de digitalització disponibles en el catàleg. Actualment hi ha deu solucions digitals disponibles per a Pimes i autònoms.

Com sol·licitar el bono digital?

Registra't en la plataforma de Acelera Pime

Sol·licita el teu bono digital

Com emprar el teu bono digital

Accedeix a la web de Kit Digital en el botó inferior per a comprovar si reuneixes els requisits per a sol·licitar la subvenció. Una vegada registrat, hauràs de realitzar el test de diagnòstic inicial per a valorar el nivell de digitalització de la teva empresa.

Una vegada que t’hagis donat d’alta, consulta la informació disponible de les solucions de digitalització que posarà a la teva disposició el programa de Kit Digital.

A continuació, accedeix als tràmits per a sol·licitar el teu bono Kit Digital en la seu electrònica de Red.es

Pròximament, podràs accedir al catàleg d’agents digitalitzadors. Posa’t en contacte amb l’agent seleccionat informant que ja has sol·licitat el teu bono Kit Digital i comença la teva digitalització.

En què et podem ajudar-te des de Alojapro?

Si compleixes amb les condicions establertes en les bases de la convocatòria de l’ajuda del programa Kit Digital, podràs disposar d’un bono digital que et permetrà accedir a les solucions de digitalització.

Els bonos digitals oscil·len entre 2.000-12.000 Euros en funció de la grandària de la teva empresa.

Objectiu

Expansió de la presència en internet de la pime mitjançant la creació d’una pàgina web i/o la prestació de serveis que proporcionin posicionament bàsic en internet.

Funcionalitats i serveis

 • Domini: alta de nou domini per a la pime beneficiària durant un termini mínim de dotze mesos. La titularitat del domini serà íntegrament de la pime.
 • Hosting: allotjament de la pàgina web desenvolupada durant un termini mínim de dotze mesos.
 • Disseny de la pàgina web: estructura web amb un mínim de 3 pàgines o apartats. Es consideren pàgines o apartats d’una web, elements com ara: pàgina d’inici (Landing Page), presentació de l’empresa, formulari de contacte, descripció de productes, dades de contacte, mapa del lloc (sitemap), etc.
 • Web responsive: les pàgines web dissenyades han d’adaptar-se per a ser funcionals en tota mena de dispositius.
 • Accessibilitat: el disseny ha de complir amb criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
 • Autogestionable: s’haurà de proveir una plataforma de gestió de continguts per al beneficiari, de manera que sigui autònom a l’hora de modificar el contingut de les seves pàgines web, sense la necessitat de recórrer al suport de l’empresa proveïdora.
 • Posicionament bàsic en internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa en els principals sites, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.
 • Optimització de la presència en cercadors (SEU bàsic): Anàlisi de paraules clau, SEU On-*Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut.

Producte

Disseny web

Destinatari

Qualsevol empresa que necessiti augmentar la seva presència en internet

Preus

De 850 € a 2.000 € depenent del nombre de pàgines i disseny

Import màxim de l’ajuda

0 < 3 empleats: 2.000€

3 < 9 empleats: 2.000€

10 < 50 empleats: 2.000€

URL DEL SERVEI

Objectiu

Creació d’una botiga online de compravenda de productes i/o serveis que utilitzi mitjans digitals per al seu intercanvi.

Funcionalitats i serveis

 • Creació de la botiga online o E-Commerce i alta del catàleg de productes: producció d’un catàleg mitjançant l’alta, importació o càrrega dels productes o articles de la pime. El nombre de referències a carregar per l’agent digitalitzador serà d’almenys 100 referències de productes, tret que la pime no disposi d’aquest número, i en aquest cas podrà ser menor.
 • Mètodes de pagament: configuració i integració dels mètodes de pagament.
 • Disseny Responsive: la solució de E-Commerce dissenyada ha d’adaptar-se per a ser funcional en tota mena de dispositius.
 • Accessibilitat: El disseny ha de complir amb criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG
 • Posicionament bàsic en internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa en els principals sites, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.
 • Optimització de la presència en cercadors (SEO): Anàlisi de paraules clau, anàlisis de la competència, SEO On-*Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut i informes trimestrals de seguiment.
 • Autogestionable: s’haurà de proveir una plataforma de gestió de continguts per al beneficiari, de manera que sigui autònom a l’hora de modificar el contingut de les seves pàgines web, sense la necessitat de recórrer al suport de l’empresa proveïdora.
 • Formes d’enviament: configuració i integració de mètodes d’enviament digital i físic dels productes comercialitzats pel beneficiari a la botiga online.

Producte

Motor de reserves per a allotjaments turístics
Motor de reserves per a agències de viatges
Motor de reserves de productes i/o serveis per a comerços

Destinatari

Allotjaments turístics, agències de viatges i qualsevol comerç que desitgi comercialitzar els seus productes o serveis de manera online

Preus

De 1.500 € a 7.500 € de facturació mínima, depenent de les dimensions de l’empresa o de l’establiment.

Import màxim de l’ajuda

0 < 3 empleats: 2.000€

3 < 9 empleats: 2.000€

10 < 50 empleats: 2.000€

URL DEL SERVEI

Objectiu

Promocionar a les empreses beneficiàries en xarxes socials.

Funcionalitats i serveis

 • Social Media Plan: definició i implementació d’una estratègia de xarxes socials alineada amb la missió i visió de la pime, que sigui rellevant i connecti amb els potencials clients, i fidelice a aquells usuaris que ja ho siguin.
 • Monitoratge de xarxes socials: monitoratge i control periòdic a través de mètriques de referència de l’impacte de les accions, per a quantificar els resultats i comprovar si s’estan complint els objectius marcats en l’estratègia.
 • Optimització de la xarxa/Auditoria Social Media: anàlisi dels diferents canals socials per a poder optimitzar el rendiment.
 • Gestió d’una xarxa social: administració del perfil/usuari de la pime en, almenys, una xarxa social.
 • Publicació de posts setmanals: publicació per part de l’agent digitalitzador d’un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals.

Destinatari

Qualsevol empresa que necessiti augmentar la seva presència en internet a través d’una estratégia de xarxes socials

Preus

De 1.620 € a 2.850 € segons nombre de comptes o canals a gestionar

Import màxim de l’ajuda

0 < 3 empleats: 2.000€

3 < 9 empleats: 2.500€

10 < 50 empleats: 2.500€

URL DEL SERVEI

Objectiu

Digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els clients

Funcionalitats i serveis

Aquesta solució inclou un nombre d’hores destinades a la parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per a cadascun dels segments d’empreses definits en l’Article 8.2, de la següent forma:

 • Segment I (10-menys de 50 empleats): 40 hores de parametrització.
 • Segment II (3-menys de 10 empleats)
 • Segement III (0-menys de 3 empleats): 30 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació:

 • Gestió de clients: la solució haurà d’emmagatzemar i permetre la consulta de dades de cada client des de la seva alta com a oportunitat de negoci i la simulació de compra de productes o contractació de serveis.
 • Gestió de clients potencials (Leads): la solució haurà de permetre que es puguin donar d’alta nous Leads de manera manual o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads hauran de permetre la gestió comercial dels mateixos amb l’objectiu de convertir-los en clients. La solució inclourà la funcionalitat de parametrització de regles de negoci per a l’assignació de Leads segons diferents criteris.
 • Gestió d’oportunitats: la solució haurà de gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l’enviament al client potencial o Lead d’ofertes i pressupostos. A més, la solució contemplarà l’estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).
 • Accions o tasques comercials: la solució ha d’oferir la possibilitat de crear accions i tasques comercials, tant de manera manual com automàtica.
 • Reporting, planificació i seguiment comercial: la solució ha d’oferir solucions de seguiment mitjançant indicadors (KPI´s), pipeline i altres, amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció del perfil de l’usuari de la solució. Haurà de ser capaç de generar informes per al seguiment i monitoratge de l’activitat comercial, contemplant ràtios d’eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com a productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, almenys, dades mensuals, acumulats i/o comparatius entre diferents exercicis comercials.
 • Alertes: la solució ha de permetre visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).
 • Gestió documental: la solució ha d’incloure un programari per a la gestió centralitzada de la documentació, capaç d’inserir i/o vincular documents tant relatius a l’activitat comercial, com els proporcionats pels propis clients.
 • Disseny Responsive: la interfície de la solució ha de ser responsive, és a dir, ha d’adaptar-se per a ser funcional en tota mena de dispositius.
 • Integració amb diverses plataformes: disponibilitat de APIs o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota l’empresa.

Producte

Plataforma Alojasuite per a usuaris d’allotjaments turístics

Destinatari

Usuaris d’allotjaments turístics

Preus

De 2.000 € a 4.000 € segons nombre d’usuaris

Import màxim de l’ajuda

0 < 3 empleats: 2.000€ (inclou 1 usuari)

3 < 9 empleats: 2.000€ (inclou 1 usuari)

10 < 50 empleats: 4.000€ (inclou 3 usuaris)

URL DEL SERVEI

Objectiu

Digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empreses beneficiàries.

Funcionalitats i serveis

Aquesta solució inclou un nombre d’hores destinades a la parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per a cadascun dels segments d’empreses definits en l’Article 8.2, de la següent forma:

 • Segment I (10-menys de 50 empleats): 60 hores de parametrització.
 • Segment II (3-menys de 10 empleats): 45 hores de parametrització.
 • Segment III (0-menys de 3 empleats): 45 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació:

 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball.
 • Integració amb diverses plataformes: la solució haurà de disposar de APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines.
 • Actualitzable: la solució haurà de ser actualitzable amb noves versions.
 • Escalable: la solució haurà de poder adaptar-se als possibles creixements o canvis en l’estructura empresarial de la pime.

Producte

Integració de canals de venda en línia: channel manager, pms, canals de venda en línia, etc.
Integració en diferents plataformes de pagament

Distribució

Allotjaments turístics, agències de viatges i qualsevol comerç que desitgi comercialitzar els seus productes o serveis de manera online

Preus

De 500 € a 6.000 € segons nombre d’usuaris

Import màxim de l’ajuda

0 < 3 empleats: 500€ (fins a 1 usuari)

3 < 9 empleats: 2.000€ (fins a 3 usuaris)

10 < 50 empleats: 6.000€ (fins a 10 usuaris)

URL DEL SERVEI

Preguntes freqüents sobre el programa Kit Digital

Les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació que tinguin entre 0 i 49 empleats podran ser beneficiàries de les ajudes recollides en el Programa Kit Digital.

Nosaltres podem fer per tu totes les gestions, però si prefereixes fer-ho tu mateix hauries de seguir aquests passos:

 • Registra’t en la pàgina Accelera Pime i completa el test
 • Consulta el catàleg de solucions subvencionables
 • Sol·licita el Kit Digital
 • Accedeix al catàleg d’Agents i selecciona a Transformació Digital
 • Posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem
 • Comença el teu canvi digital

Podran beneficiar-se totes les petites empreses, microempreses i persones en condició d’autoocupació (autònoms) que compleixin els següents requisits:

 • Tenir la consideració de petita empresa o microempresa conforme al que es disposa en l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014
 • Estar inscrits en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i tenir l’antiguitat mínima exigida
 • No tenir la consideració d’empresa en crisi
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
 • No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea
 • No estar incurs en cap de les prohibicions previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003
 • No estar incurs en cap de les prohibicions previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003
 • No superar el límit d’ajudes de minimis conforme al que s’estableix en l’article 2.3 de les bases reguladores.
 • Complir i garantir el principi de no causar mal significatiu, recollit en el Reglament (UE) 2020/852
 • Disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital, d’acord amb el test de diagnòstic disponible en la plataforma Accelera pime

L’ajuda rebuda pel beneficiari serà declarada com a ingrés percebut.

L’Impost sobre el Valor Afegit, l’Impost General Indirecte Canari i l’Impost sobre la Producció, els Serveis i la Importació incorregut en l’adopció de solucions de digitalització no es consideren subvencionables, per la qual cosa hauran de ser abonats pel beneficiari.

El tipus de subvenció és en concurrència no competitiva (si compleixes els requisits pots optar per l’ajuda, per ordre d’arribada fins a esgotar els fons) i es lliura en forma de “bono” que serà canviable pels paquets o solucions digitals. El valor d’aquests bons oscil·la entre els 1.500€ i els 15.000€, segons hem vist en convocatòries similars.

Són empreses que dins de les seves activitats presten serveis dins de l’àmbit de les solucions digitals. Aquestes empreses han estat homologades per Red.es per a oferir els seus paquets dins del programa Kit Digital.

Sol·licita més informació sense cap compromís

Categories i imports dels cupons

Categories de Solucions de Digitalització Mesos de prestació del servei Ajudes per segment per a les Categories de Solucions de Digitalització
Segment III 0 ‐<3 empleats Segment II 3 ‐<10 empleats Segment I 10 ‐< 50 empleats
Lloc web i Presència en Internet 12 2.000 € 2.000 € 2.000 €
Comerç Electrònic 12 2.000 € 2.000 € 2.000 €
Gestió de Xarxes Socials 12 2.000 € 2.000 € 2.000 €
Gestió de Clients 12 2.000 € (inclou 1 usuari) 2.000 € (inclou 1 usuari) 4.000 € (inclou 3 usuaris)
Gestió de Processos 12 500 € (inclou 1 usuari) 2.000 € (inclou 3 usuaris) 6.000 € (inclou 10 usuaris)

Consulta'ns sense compromís

Tot el que necessites per augmentar les teves vendes i optimitzar els teus ingressos en una sola eina

Copyright Alojapro © 2020. Tots els drets reservats.

Contacte

C/ Sant Jaume, 220 local bajo 08370 Calella, Barcelona

+34 93 766 48 66

info@alojapro.com